Vilkår

Påmelding og betalingsvilkår

 

Våre betalingsløsninger: 

*Vår betalingsløsning både fysisk på Hundelykke Atferdssenter (heretter kalt HA) på nett er via iZettle AB eller Stripe. Dette er trygge og sikre leverandører av betalingstjenester.

*De fleste av våre kurs, seminarer, foredrag og varer har betaling med kort på nett.
Medlemskap i vår medlemsportal gir 15% på varer kjøpt hos Hundelykke Atferdssenter, her har vi kortterminal for betaling.
Skal varer sendes, komme porto i tillegg, og vi sender mailfaktura gjennom Fiken regnskap.

*Betaling på medlemskap eller online kurs og webinar skjer via Bank-/Kredittkort.
Vi tilbyr kun faktura ved avtale. Vi aksepterer Visa og MasterCard gjennom vår samarbeidspartner Stripe. Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er 100% sikre. Kortkjøp er avgiftsfritt.

*Hvis du er under 18 år, må du ha tillatelse fra verge for å bestille fra oss eller delta i medlemsportalen vår.

*Alle påmeldinger på våre kurs og tjenester er økonomisk bindende, det samme gjelder medlemsskapet; for den måneden eller det året du har betalt for.

 

Medlemsportalen, webinar og online kurs:

*Vår medlemsportal www.hundelykkelig.no består av et online felleskap med andre Hundelykkelige, samt online kurs, webinar og andre nettbaserte aktiviteter.

*Som medlem får du tilgang til fellesskapet og forumene, eventuelle kurs du ønsker å ta må kjøpes i tillegg. I visse tilfeller vil disse være rabatterte for medlemmer.
Dette vil annonseres i de gitte tilfellene.

*Det vil regelmessig legges ut videoblogger og annet materiell for medlemmer, dette er inkludert i den månedlige medlemsavgiften.

*Eventuelle happenings som er inkludert vil bli annonsert inne i portalen.

*Som medlem får du 15% på alle fysiske varer kjøpt hos Hundelykke Atferdssenter.

 

Avmelding og kansellering av medlemskap:

*Vi har ingen bindingstid, du kan når som helst melde deg ut av medlemskapet ditt. Har du betalt for et år, vil medlemskapet avsluttes når året er omme (fra dagen du meldte deg inn for et år), og har du betalt for en måned kan du kansellere medlemskapet så du ikke blir belastet neste måned.
Månedstrekk gjøres den 1ste hver måned så lenge du er medlem.

 

Informasjon om kursene og våre Hundelykkelige regler: 

*Hos Hundelykke og som Hundelykkelige jobber, trener og lever vi med hund som i et partnerskap hvor tillit og trygghet står først.
Hundelykkemetoden er basert på moderne, oppdaterte metoder,  det betyr positiv trening hvor vi tar hensyn til hundens egenart og personlighet i hele vårt virke. Hundelykke for oss er en filosofi og en levemåte, som handler om å samarbeide med hunden og skape trygg relasjon så alle kan vokse og trives.

*Det er ikke lov til å benytte noen for straff, trusler eller ubehag for hunden (eks strupehalsbånd, bruk av sprutehalsbånd eller andre aversiver) på våre fysiske kurs, og fremsnakk av denne måten å behandle hund på i våre forum, online grupper eller kommentarfelt, vil kunne føre til kansellert medlemskap. 

*HA følger Mattilsynets anbefalinger og Dyrevelferdsloven §6, §14 og §26.

 

Avlysning av oline kurs, webinar eller aktiviteter i medlemsportalen:

*Ved særskilte omstendigheter som er utenfor HA sin kontroll, dette kan være brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av -leveranser fra underleverandører eller produsenter,  epidemier eller pandemier, smittsom sykdom hos hund, eller følge av slike omstedigheter, vil force majeur klausul tre i kraft der vi på grunnlag av dette blir tvunget til å avlyse eller holde stengt.

*I disse tilfellene vil det ikke bli refundert kursavgifter eller tilbakebetalt eventuelle planlagte events som er forhåndsbetalt på nett.

 

Angrefrist for medlemstjenester:

*Våre medlemstjenester selges til bedriftsmarkedet, og det gis derfor ikke angrerett på disse produktene. Dersom du som forbruker/privatperson kjøper produktet, vil du likevel ha 7 dagers angrerett. Full refusjon forutsetter at du ikke har benyttet deg av tjenesten før det har gått 7 dager. Dersom du velger å benytte deg av tjenesten (f.eks. logger inn i kursportalen eller facebook-gruppen) før 7 dagers angrerett-perioden har utgått, vil du bli belastet for tjenesten du har rukket å motta, dersom du angrer. Gir du ikke beskjed innen fristen vil angreretten for forbrukere utgå og penger ikke bli tilbakebetalt.

*Eventuelle garantier som er gitt i forbindelse med kjøp av produktet, kan kun benyttes dersom forutsetningene for garantien oppfylles og at det gis skriftlig beskjed til oss senest innen garantien utløper. Ønsker du å benytte deg av eventuell avtalt garanti ber vi deg om å dokumentere at du har gjennomført din del av avtalen.

 

Vilkår og betingelser for bruk av portalen og våre nettsiders innhold:

*Opphavsrett © tilfaller HA. Alle rettigheter er beskyttet. Det er strengt forbudt å kopiere, distribuere, publisere eller endre ethvert materiale som finnes på HA sine nettsider og portaler.

*Du kjøper tilgang til portalens innhold i kursperioden. HAs produkter er beskyttet av opphavsrett. Produktet er kun gitt for personlig, ikke-kommersiell bruk.

*Du kan ikke bruke produktet eller materialene som er tilgjengelig i produktet på en måte som utgjør en krenkelse av våre rettigheter, eller på en måte som ikke har blitt autorisert av HA. Du kan ikke endre, kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape avledede verk, utnytte eller distribuere på noen måte eller medium (herunder e-post eller andre elektroniske midler) noen materialer fra produktet. Duplisering, deling, eller opplasting av produktfiler til deling på nettsteder blir ansett som å stjele, og vil bli anmeldt i den grad loven åpner for det.

*Du kan imidlertid laste ned og/eller skrive ut ett eksemplar av enkelte sider på nettstedet for personlig, ikke-kommersiell bruk, forutsatt at alle opphavsrettigheter og andre eiendomsrettigheter beholdes.

*HA tilbyr individuelle kursprogrammer. Ved registrering vil du motta brukernavn og passord, og en medlemsprofil for bruk under kurset og i den private medlemsportalen. Hvis du ønsker å ta kurs sammen med en forretningspartner eller samarbeidspartner, må hver enkelt kjøpe kurset individuelt. Hvis du ønsker at en assistent eller at en hel gruppe skal ta kurset, vil et eget medlemskap måtte kjøpes for hvert deltakende medlem.

 

Konfidensialitet og personvern på kurs og i vårt nettfellesskap:

*Vi respekterer ditt privatliv, og må insistere på at du respekterer privatlivet til andre som deltar på kurset eller andre medlemmer i de Hundelykkeliges felleskap. Dermed er dette en gjensidig avtale om taushetsplikt. Vi respekterer din konfidensielle og fortrolige informasjon og ideer, planer og forretningshemmeligheter. Ved å kjøpe dette kurset samtykker du i å respektere de samme rettighetene til kursdeltakere og representanter for HA.

*Du står fritt til å diskutere dine personlige resultater fra våre kurs og oppgaver. Derimot må all erfaring og uttalelser, muntlig eller skriftlig, fra alle andre deltakere eller SMT-teamet holdes strengt konfidensielt.

*Vi benytter SSL (Secure Socket Layer), hvilket betyr at alle bestillinger er kryptert, dvs. helt sikre. HA garanterer at vi aldri leverer ut dine personopplysninger eller e-postadresse til tredjepart, så fremt det ikke foreligger spesielle grunner, f.eks. at politi, statsadvokat eller liknende ber om opplysninger. Du har rett til å få den informasjon vi har registrert om deg, og hvis du mener den er feilaktig eller irrelevant, kan du be om rettelse eller fjerning fra vårt kunderegister.
Kontakt i så fall kundeservice.

 

Ansvarsbegrensing:

*Vi fraskriver oss alle økonomiske krav knyttet til noen av våre nettsider, videoer, nyhetsbrev, kursportal eller annet innhold. Vi har vi gjort alt vi kan for å sikre at innholdet har høy kvalitet. Ved å kjøpe dette kurset aksepterer og godtar du, at du er fullt ut ansvarlig for din fremgang og resultater fra deltakelse på kurset. Vi tilbyr ingen garantier om resultater. Du alene er ansvarlig for dine handlinger, og dine resultater er avhengig av personlige faktorer, inkludert dine ferdigheter, kunnskap, evne og engasjement, for å nevne noen.

*Ved å kjøpe dette produktet samtykker du i at du bruker selskapets tjenester på eget ansvar, og at programmet er en opplysningstjeneste. Du fritar selskapet og dets ansatte fra ansvar for alle eventuelle skader som kan oppstå og for eventuelle krav som måtte oppstå i forbindelse med avtaler mellom partene. Du aksepterer alle eventuelle risikoer, forutsigbare eller uforutsigbare.

 

Oppsigelse og tvisteløsning:

*Denne avtalen kan ikke overdras av noen av partene.

*Ved å kjøpe dette produktet, samtykker du i at HA kan, etter eget skjønn, avslutte denne avtalen, og begrense, suspendere eller si opp kundens medvirkning i programmet uten refusjon av kursavgiften, hvis kunden blir forstyrrende for selskapet eller andre kursdeltakere. Dette gjelder også ved brudd på vilkårene.

*I tilfelle det skulle oppstå en tvist mellom deg og selskapet, samtykker du i at den eneste arena for å løse en slik tvist skal være kommunikasjon mellom deg og selskapet. Du samtykker i at du ikke vil delta i noen atferd eller kommunikasjon med en tredje part, offentlig eller privat, som vil føre til offentlig sverting av selskapet.

*Hvis tvisten ikke løses først ved forhandlinger mellom partene, vil en uenighet eller tvist i forbindelse med denne avtalen kunne sendes til forliksrådet eller retten.

*Eventuelle varsler om uenighet som gis fra en av partene til den andre, kan skje ved personlig overlevering eller per post, registrert eller sertifisert med kvittering. Varselet skal sendes til partene på adressene som vises nedenfor.

 

Adresser og kontaktpersoner for selskapet er som følger:

Epost: [email protected]

Adresse: Bergemoveien 9, 4886 Grimstad

Org nr: 986238077

 

Denne avtalen skal reguleres av og tolkes i samsvar med gjeldende norsk lov.

 

 

Close

50% Fullført